Home Über uns Lieferung Bezhalung Versand(kosten) Kontakt Impressum / AGB
 
 

Kaffeepads
Alex Meijer
Fairtrade
kaffeepads
.
Douwe Egberts
kaffeepads
.
Fairtrade Original
 kaffeepads
.
Hema kaffeepads
.
Illy kaffeepads
.
Jacqmotte
 kaffeepads
.
Kanis & Gunnink
kaffeepads
.
Lavazza
kaffeepads
.
Rioba
kaffeepads
.
Rombouts
kaffeepads
.
Senseo
kaffeepads
.
Kaffee
Alex Meijer
kaffee
.
Buisman kaffee
.
Douwe Egberts
DE kaffee
.
Douwe Egberts
DE kaffee

Fresh Brew
.
Fairtrade
Original kaffee
.
Hema kaffee
.
ILLY kaffee
.
Jacqmotte
kaffee
.
Kanis & Gunnink
kaffee
.
Lavazza espresso
 kaffee
.
Redbeans kaffee
.
Rioba kaffee
.
Rombouts kaffee
.
Segafredo kaffee
.
Van Nelle kaffee
.
Zwarte kat /
Chat noir kaffee
.
Bohnenkaffee
Alex Meijer
bohnenkaffee
.
Alberto
bohnenkaffee
.
Alfredo
 bohnenkaffee
.
Australian organic
bohnenkaffee
.
Café Intención
 ecologisch
.
DE - Douwe Egberts
 bohnenkaffee
.
Fairtrade Original
 bohnenkaffee
.
Hema
kaffeebohnen
.
Illy bohnenkaffee
.
Jacqmotte
 bohnenkaffee
.
Jones Brothers
bohnenkaffee
.
Laurentis
bohnenkaffee
.
Lavazza
bohnenkaffee
.
Movenpick
bohnenkaffee
.
Nescafe Alegria
bohnenkaffee
.
Rioba
bohnenkaffee
.
Rombouts
bohnenkaffee
.
Segafredo
bohnenkaffee
.
Simon Lévelt
bohnenkaffee
.
Tiktak
bohnenkaffee
.
Kaffee sticks
Buisman kaffeesticks
.
DE - Douwe Egberts
 kaffeesticks
.
Dispenserbox gross
.
Nescafe kaffeesticks
.
Nutricia
Hotcemel sticks
.
Löslicher Kaffee
Bonjour
Löslicher Kaffee
.
Buisman
instant kaffee
.
Douwe Egberts
Löslicher Kaffee
.
Nescafe
Löslicher Kaffee
.
Ricoré
Löslicher Kaffee
.
Rioba
Löslicher Kaffee
.
Kaffeekapseln
Nespresso
Alex Meijer
 FAIRTRADE
 kaffee capsules
.
Australian organic
kaffeekapseln
.
Caffé Ottavo
kaffee capsules
.

DE L'or kaffee
capsules

.
Douwe Egberts
 kaffeekapseln
.
Hema
kaffeekapseln
.
Jacqmotte
kaffeekapseln
.
Jones Brothers
 kaffeekapseln
.
Lavazza
kaffeecups
.
Nescafe
 Dolce Gusto
.
Tassimo
kaffeekapseln
.
Kaffeefilters
De Beukelaar
kaffeefilters
.
Jacqmotte
kaffeefilters
.
Rombouts
kaffeefilters
.
Eiskaffee
DE / Douwe Egberts
Ice coffee
.
Illy issimo
.
Nescafé Frappe Milch
.
Landessa kaffee
.
Kaffeeweißer / Zucker
Alex Meijer
kaffeecreamer
.
Friesche Vlag
Kaffeeweißer
.
Kaffeeweißer
.
Kaffeeweißer sticks
.
Zucker STICKS
.
Kaffee milch cups
Alex Meijer
Kaffeemilch cups
.
Kaffee milch cups
.
Laurentis
Kaffee milch cups
.
Nutroma
kaffee room cups
.
Süßstoff
Alex meijer Süßstoff
.
Canderel Süßstoff
.
Natrena Süßstoff
.
Süßstoff
.
Kaffee sirup
DE, Douwe Egberts
 kaffeesirup
.
Monin kaffeesirup
.
Kaffeegebäck
Alex Meijer
Kaffeegebäck
.
Holländische
Sirupwaffeln
.
Kaffee NON-food
Karton Kaffeebecher
.
 
 


Bedingungen, Impressum, AGB .....

 

Dutch version

Secret Caché / VAN3L
Adriaan Klaassenstraat 12
4813 AG  Breda (Niederlande)
Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info@coffeeortea.eu (vorzug)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

 
 

"COFFEEorTEA" is onderdeel van Secret Caché.

Voorwaarden

Secret Caché ("COFFEEorTEA") zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliënt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen worden teruggestort, conform de wet "kopen op afstand".


Secret-cache / VAN3L zal de gegevens die haar bekend worden over de Internet cliënt opnemen in een persoonsregistratie systeem als bedoeld in Artikel 1 van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en zal hiervan melding maken aan de Registratiekamer overeenkomstig Artikel 24. VAN3L mag deze persoonsgegevens aan derden verstrekken en cliënt heeft de mogelijkheid bij (e-mail)nieuwsbrieven en sms acties haar gegevens te laten blokkeren voor (commerciële) acties. Hiervoor dient de cliënt middels e-mail dit bekend te maken bij VAN3L. De beveiligde database met persoonsgegevens vallen onder VAN3L en is bereikbaar middels e-mail onder info [at} VAN3L . nl

De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliënt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsite tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliënt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Breda (NL).

Secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliënt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliënt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen (food), ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliënt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Caché te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Caché  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliënt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Caché en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliënt of anderszins voor risico van de Internet cliënt komt, zal Secret Caché  de Internet cliënt hiervan in kennis stellen waarna Secret Caché  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliënt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliënt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Caché middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliënt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIËNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliëntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliënt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Caché / VAN3L
Adriaan Klaassenstraat 12
4813 AG  Breda (NL)
Tel 0031 76 88 90 076
Mail
info (at) coffeeortea.eu (Bevorzugte)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

 

U ziet, makkelijker en veiliger online winkelen kan haast niet

Tee

Alex Meijer
Fairtrade tee

.
English Tea Shop
 tee, fairtrade
.
Dilmah tee
.
Kruger
Zitronentee
.
Lipton tee
.
Pickwick tee
.
Pickwick
Früchtetee
.
Pickwick
Slow Tea
.
Pickwick T
ea for One
.
Pickwick
Tea Master
.
Rioba tee
.
Twinings tee
.
Bio tee
Higher Living
tee
.
Mondiano
tee
.
Yogi tea
.
Zonnatura
tee
.
Tee Sticks
T-sticks / tee
.
Teebox
Dilmah
Teebox
.
Lipton
Teebox
.
Pickwick
Teebox
.
T-stick
Teebox
.
Twinings
Teebox
.
Eis tee, Ice tea
Arizona
 tee
.
Lipton
 ice tea
.
London
 tee
.

Chocomel und
kakao pulver

Alex Meijer
k
akao sticks
.
Benco
choco energy
.
Cecemel Choco
.
Douwe Egberts
k
akao
.
Hemo kakcao
.
Kwatta
k
akao - choco
.
Nestlé
k
akao - chocolate
.
Nesquick
.
Nutricia
Hotcemel sticks
.
Ovomaltine
.
Van Houten
Chocolate drink
.
Instant Cup a Soup
Knorr
drinkbouillon
.
Unox Cup a Soup
instant
.
Unox Cup a Soup
 VENDING
.
Kaffeelikör
Amaretto Giori
Kaffeelikör
.
Cafe Marakesh
Kaffeelikör
.
Dooley's
Kaffeelikör
.
Frangelico
Kaffeelikör
.
Hasselt Fryns
Kaffeelikör
.
Hot Irishman
Kaffeelikör
.
Irish Velvet
Kaffeelikör
.
KahLua
Kaffeelikör
.
Koffiekaatje
Kaffeelikör
.
Lazzaroni
Kaffeelikör
.
Merrys
Kaffeelikör
.
Melody Original
Kaffeelikör
.
Mozart
Kaffeelikör
.
Tia Maria
Kaffeelikör
.
 
 
 
  Copyright ©1998-2016 Secret Caché